Real Time Continuous Treated Sewerage Water Quality Monitoring Stations.

Parameter Chikkabanavara
5 MLD
Kadugodi
6 MLD
Horamavu
20 MLD
K AND C Valley
60 MLD
Nagasandra
20 MLD
Rajacanal
40 MLD
Yellamalapachetty
15 MLD
BELLANDUR
90 MLD
Doddabele
20 MLD
MALLATHALLI
5 MLD
NAGASANDRA OLD
20 MLD
KandC Valley
30 MLD
KandC Valley
218 MLD
KADABEESANAHALLI  
50 MLD
Units
Temperature °C
COD mg/l
BOD mg/l
TSS mg/l
pH pH
Color hu
Dissolved Oxygen mg/l
Ammonical Nitrogen mg/l
Total Nitrogen mg/l
Flow Parameter Stations K AND C Valley
30 MLD
K AND C Valley
218 MLD
AGARAM
65 MLD
Flow outlet MLD MLD MLD